Net Insight delårsrapport Januari – september 2018

Stabilt kvartal med framgång för Nimbra 1060

Fortsatt tillväxt med en omsättningsökning på 10 procent trots en låg andel stora affärer jämfört med det starka tredje kvartalet 2017. Vi fortsätter vinna många affärer för live-sport, och kan summera ihop ett flertal affärer med den nyligen lanserade Nimbra 1060 samt ett starkt kvartal för vår internet-baserade Nimbra VA.

De pågående teknikskiftena i kombination med förändringar i konsumentbeteenden fortsätter att förändra den globala mediaindustrin. Global konkurrens, nya aktörer, konsolidering samt ökat behov av effektivt resursutnyttjande är några av utmaningarna.

Industrins pågående förändring var också ett övergripande tema under IBC i september, en av världens största mediamässor som alltid innebär hög aktivitet för Net Insight. Tydliga trender under mässan var IP-migrering, molnbaserade lösningar samt framtidens live-produktion med automatiserade och smarta lösningar, vilket passar vårt erbjudande väl. En marknad i förändring gör att våra kunder upplever ökad osäkerhet och kostnadstryck, vilket skapar nya möjligheter för våra kvalitetssäkra och resurseffektiva lösningar. Exempel på lösningar som vi tillhandahåller är tillförlitliga transportlösningar genom Nimbra för remote production, distribution över internet via Nimbra VA, och nästa generations plattform med terabitkapacitet via Nimbra 1060.

Det är glädjande att konstatera styrkan i vår produktportfölj. Några exempel på detta under kvartalet är att vi redan sålt ett 10-tal enheter av vårt senaste flaggskepp Nimbra 1060, och att Nimbra VA växer starkt med en dubblering av försäljningen under kvartalet. Ett annat exempel är en större affär till en amerikansk broadcaster som omfattar såväl Nimbra VA som ScheduALL och konsulttjänster. För området Resource Optimization (Schedu- ALL) ser vi goda tillväxtmöjligheter, men vi har inte dragit tillräckliga fördelar av ScheduALL eller lösningar som kombinerar Nimbra och ScheduALL. Därför förstärkte vi under kvartalet ledningen för området Resource Optimization.

Inom området OTT finns det ett stort intresse för Sye Streaming Service, vår molnbaserade tjänst där kunden inte behöver ha en egen infrastruktur. Sedan lanseringen i april med tjänstens första kund Trippel Media har intresset för deras live-sända frågesport Primetime, baserat på Sye, ökat kraftigt de senaste månaderna till ett dagligt snitt på 50 000 deltagare. Detta visar på attraktionskraften i ett engagerande och interaktivt innehåll. Trippel Media har nu börjat licensiera sin plattform till andra länder. Tack vare utvecklingen som skett inom Sye Streaming Service har Net Insight bibehållit statusen Global ISV (Independent Software Vendor) hos Microsoft Azure. Detta är mycket glädjande, inte minst med tanke på att Net Insight är det minsta företaget av 16 globala ISV inom media och telekom.

Kommersialiseringen av Sye till massmarknaden genom partnerskap med de större aktörerna har tagit längre tid än förväntat. Samtidigt är vi säkra på att det finns en stor marknad för en lösning som Sye, som möjliggör live-sändningar online med låg fördröjning. Detta blev tydligt
inte minst under fotbolls-VM när tittande online slog alla rekord, samtidigt som både tittare och broadcasters upplevde stora problem med fördröjning och så kallad spoiler-effekt.

Vi har en stabil omsättning men lönsamheten påverkas av fortsatta satsningar inom försäljning och Sye samt en minskad aktiveringsgrad av utvecklingsutgifter i samband med lansering av bland annat Nimbra 1060. Vi verkar på en marknad med komplexa lösningar, och uppbyggnad av nya kunder och projekt är ett långsiktigt arbete som kräver tid och resurser. En nyckel till tillväxt är att vara
ännu närmare kunderna, och vi har därför efter kvartalets utgång genomfört en omorganisation för att bättre förstå kundernas behov, och för att snabbare kunna agera på förändrade kundbeteenden.

När det gäller tillväxttakten och lönsamheten så har vi högre förväntningar än där vi är just nu, men vi är samtidigt trygga i att de förändringar vi genomför kommer att skapa rätt förutsättningar för förbättrad tillväxt och lönsamhet framöver.

Solna, 26 oktober, 2018
Henrik Sund, tf verkställande direktör

Dela denna sida