VD har ordet kvartal 1 2021

Tillväxt på en fortsatt försiktig marknad

Accelererad produktutveckling ger nya affärer

Net Insight uppnådde fortsatt tillväxt under första kvartalet 2021 och intäkterna ökade med 2,6% trots en negativ valutaeffekt. Justerat för valutapåverkan var tillväxten 11,6% jämfört med första kvartalet 2020. Avyttringen av ScheduALL, som annonserades under kvartalet, är ett viktigt led i renodlingen av verksamheten för att nå målet lönsam tillväxt. Det är också uppmuntrande att vårt ökade fokus samt accelererade investering i R&D ger effekt och att vi lyckats vinna viktiga affärer under kvartalet.

Målsättning

Efter senaste årets strategiarbete med renodling av verksamheten och satsningar på kärnverksamheten Media Networks känner vi oss idag redo att kommunicera externa finansiella mål, som innebär att uppnå en genomsnittlig årlig organisk tillväxt på minst 10% och en genomsnittlig årlig EBIT-marginal (rörelsemarginal) på minst 10% i snitt fram till 2025.

Marknadsläge och Covid-19  

Pandemin har inte släppt och marknaden har fortsatt ställa om till den nya verkligheten. Vi ser en fortsatt ökning av distansproduktion och efterfrågan på direktsända events med högre utsändningskvalitet hos traditionella tv-bolag och olika streamingtjänster.  Aktiviteten på marknaden ökar men vi ser en fortsatt försiktighet och en stor del av affärerna under kvartalet är mindre uppgraderingar och utbyggnader av nät. Mot bakgrund av den ökade marknadsaktiviteten tog vi den 1 april bort alla korttids-permitteringar för samtliga medarbetare.

Det råder en global brist på elektroniska komponenter för närvarande beroende på Covid-19 pandemin. Det är än så länge osäkert om och hur problemen kommer att påverka oss och om det kan leda till produktions- och leveransstörningar, men vi arbetar med att säkra leveranser av komponenter.

Det första kvartalet brukar normalt präglas av förberedelser inför våra större mässor. Nu bedriver vi hela vår verksamhet digitalt och det har gått över ett år sedan vi fysiskt träffade våra kunder, partners och kollegor. Trots att det personliga mötet är ovärderligt visar vår digitala omställning att vi har kapaciteten för att anpassa oss och ställa om, vilket kommer vara avgörande för att fortsätta bygga en framgångsrik förändringsorganisation.

Media Networks 

Vi har under det gångna året investerat och accelererat produktutvecklingen inom Media Networks. Våra produktinvesteringar sker nu inom IP-media, baserat på standarden ST 2110, samt IP-videofunktioner för att stödja våra kunders skifte till IP och molnbaserad produktion och distribution.

Det är därför glädjande att vi under kvartalet tillkännagav implementationen av vår 100GE IP-medialösning för leverans av en okomprimerad IP-playout till Red Bee Media för tillförlitliga, flexibla och framtidssäkra tjänster till deras kunder. Lösningen innefattar Media Pro App, vår nya mjukvaruprodukt som erbjuder IP-videofunktionalitet, såsom ST 2110-anpassning och IP-videosäkerhet, på våra Nimbra- produkter. En annan affär under kvartalet slöts med NEP Connect för distansproduktion av cricket för ett tv-bolag i Storbritannien, där vår lösning stödjer övergång till IP-och virtualiserade arbetsflöden. Även Swisscom Broadcast valde oss för ett medianät som täcker alla arenor för de två högsta fotbollsligorna i Schweiz.

I dessa tider då sportevenemang sker utan publik på plats har TV-sändningar blivit ännu viktigare och det har krävt stora omställningar, vilket har accelererat övergång till distansproduktion. Ett exempel är affären med det schweiziska tv-bolaget SRF, som hade planerat att ha 80 personer på plats under Alpina VM i Cortina, men tvingades att ändra sina planer helt på grund av Covid-19-pandemin. De valde istället vår molnbaserade Nimbra Edge-lösning för att producera på distans och kunde säkra kvaliteten på förbindelserna från Cortina och snabbt skala upp produktionen.

Tidssynkronisering

Vi har nyligen genomfört en studie kring ett innovationsprojekt tillsammans med Vinnova och Kungliga Tekniska Högskolan om tidssynkronisering av realtidskritiska nätverk. Studien visar att vår teknik för tidssynkronisering kan vara intressant för mobil-operatörer och har de tekniska förutsättningarna för att kostnadseffektivt kunna komplettera nuvarande synklösningar i 5G-nät och andra kritiska nätverk. Det är även ett bevis på den spetskompetens våra skickliga utvecklare har. Vi utvecklar nu lösningen ytterligare och har påbörjat diskussioner med kunder och partners samt de första kundtesterna.

Resource Optimization

I linje med vår strategi att renodla verksamheten och frigöra resurser för att fokusera på Media Networks tog vi i februari ett viktigt steg då vi tecknade ett avtal att sälja ScheduALL till Xytech Systems och avyttrar därmed affärsområdet Resource Optimization. Vi kommer att arbeta med att utveckla olika partnerskap framöver och har också etablerat ett nära samarbete med Xytech om fortsatta gemensamma lösningar.
Vårt arbete med att utveckla och förbättra kundrelationer och våra teknologiska utvecklingssatsningar börjar nu visa resultat i form av affärer samtidigt som vi är i startgroparna för innovation och utveckling på ytterligare marknader.

Jag är mycket nöjd med att vi nu för första gången externt kommunicerar våra framtida finansiella målsättningar och ser fram emot att arbeta vidare tillsammans med alla medarbetare för att nå målen på vår tillväxtresa.

Crister Fritzson, vd


Dela denna sida