VD har ordet kvartal 1 2019

Stabil omsättning och fortsatt förändringsarbete

Kvartalet dominerades av flera nya produktlanseringar, fortsatt framgång för Sye och effektiviseringsåtgärder. Omsättningen om 111 MSEK ligger i linje med föregående år. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster var -6 MSEK.

Ett mycket viktigt Sye-avtal med ett amerikanskt Fortune 500-företag

Som tidigare kommunicerats har vi vidtagit flera åtgärder för att förbättra lönsamheten och öka effektiviteten. I början av kvartalet annonserades en organisationsförändring och ett besparingsprogram. Åtgärderna i besparingsprogrammet, som omfattar kostnadsreduktioner om ca 25 MSEK på årsbasis, är i stort sett slutförda och för med sig engångskostnader som belastar rörelseresultatet med ca -6 MSEK. Vårt fortsatta förbättringsarbete rör främst ökad kundnärhet och utveckling av produktportföljerna för att säkerställa att vi är konkurrenskraftiga.

Under kvartalet genomförde SVT världens största distansproduktion i samband med Alpina VM i Åre och Skidskytte-VM i Östersund, vilket gjordes möjligt med hjälp av Net Insights personal och teknik, bland annat Nimbra 1060. En distansproduktion omfattar vanligtvis 6-24 kameror. Alpina VM i Åre ställde högre krav med de närmare 80 kameror som användes för att nå cirka 700 miljoner tittare globalt, vilket gör att SVT tillsammans med oss satt ett nytt riktmärke för distansproduktion för stora sportevenemang. SVT och Net Insight har samarbetat kring distansproduktion under många års tid och det råder ingen tvekan om att det produktionssättet har framtiden för sig, även om vi har respekt för den tid det kommer att ta för broadcasters att anamma nya arbetssätt. Andra positiva Nimbra-nyheter under kvartalet var en stor
amerikansk broadcaster som fortsätter uppgradera sitt nationella studionät med Nimbra 1060, valet av Nimbra-nät både i samband med Pan American Games i Peru och för LinkedIn Corp för distansproduktion. Jag vill också lyfta fram Nimbra Edge, en lösning för leverans av livemedia i molnlösningar som presenterades i början av april på den stora årliga branschmässan NAB i Las Vegas.

I februari slöt vi ett mycket viktigt avtal för Sye med ett amerikanskt Fortune 500-företag för deras live video streaming-tjänst. Kundens implementering av Sye har börjat, om än i begränsad omfattning och påverkar ännu inte omsättningen. Detta avtal har gjort stort avtryck på marknaden, och vi ser ökat intresse för Sye från flera mycket intressanta aktörer. Vår Sye Streaming Service, med quiz-appen Primetime som största kund, har ökat stort i volym sedan lanseringen för ett år sedan. Primetime-konceptet baserat på Sye licensieras nu till fem länder. Fortune 500-avtalet och Primetimes framgångar är tydliga bevis på att Sye ger prestandafördelar i världsklass inom ett högintressant område på mediamarknaden. Möjligheten finns att få god utväxling på en ökad satsning för att snabbare kunna bearbeta ett större antal kunder.

För ScheduALL råder hög aktivitet avseende den tidigare kommunicerade moderniseringen av ScheduALLlösningen. Moderniseringen, som bygger på en evolutionär utveckling genom addering av molntjänster samt mobila, sociala och analytiska funktioner, har presenterats för utvalda kunder under kvartalet. Responsen har varit mycket positiv, och lanseringen påbörjades i samband med NAB. Utrullning kommer att inledas i slutet av året. Omsättningen i kvartalet var 111 MSEK, i linje med föregående år. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till -6 MSEK. Sye bidrog med -10 MSEK, vilket innebär att rörelseresultatet för verksamheten exklusive Sye och jämförelsestörande poster var positivt med 4 MSEK.

När jag summerar intrycken från den nyligen genomförda NAB-mässan noterar jag främst den positiva kundresponsen och den snabba tekniska utvecklingen, vilket innebär både möjligheter och utmaningar för oss. Sammanfattningsvis har det varit ett händelserikt kvartal där vi genomför åtgärder för att förbättra lönsamheten, öka effektiviteten och ge utrymme för fortsatta investeringar.

Solna, 25 april, 2019
Henrik Sund, vd

Dela denna sida