13/06/2017

NET INSIGHT AB: NET INSIGHTS STYRELSE HAR BESLUTAT OM ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER

Stockholm- Net Insight,ledande leverantör av transport och resursplanering inom TV och media, meddelar idag att styrelsen för Net Insight har beslutat att utnyttja årsstämmans bemyndigande avseende återköp av egna aktier.

Återköpen avses ske i omgångar, längst under perioden fram till nästa årsstämma. Återköpen är beroende av marknadsförutsättningarna och ska ske i enlighet med gällande regler. Bl.a. får återköp under en dag, med undantag för eventuella blockaffärer, uppgå till högst 25 procent av den genomsnittliga dagsomsättningen under de fyra kalenderveckor som närmast föregått den vecka under vilken aktier återköps. Återköp får endast ske till ett pris per aktie inom det gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Återköpen görs, i enlighet med de syften som anges i årsstämmans bemyndigande, för att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, skapa flexibilitet beträffande bolagets möjligheter att distributera kapital till aktieägarna samt möjliggöra säkring av åtaganden inom ramen för bolagets optionsprogram.

Återköp får ske av högst ett sådant antal aktier som motsvarar fem (5) procent av samtliga aktier i bolaget, dvs. högst 19 496 650 aktier. Net Insight innehar i nuläget 4 275 000 egna B-aktier.

För mer information, kontakta:
Thomas Ahlerup, Acting Head of Investor Relations, +46  760 896 63 00
thomas.ahlerup@netinsight.net
Thomas Bergström, CFO på Net Insight AB, +46 8 685 04 00,
thomas.bergstrom@netinsight.net

Denna information är sådan information som Net Insight är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 juni 2017 kl. 20.00.

Om Net Insight

Net Insights vision är att möjliggöra en live och interaktiv TV-upplevelse för alla världen över. Vårt mål är att leda utvecklingen och möjliggöra en global mediemarknadsplats där live-innehåll kan delas och interaktion bland TV-publiken kan ske i realtid. Vi vill skapa medieupplevelser för framtiden, med fokus på innehåll.

Net Insight levererar produkter, mjukvara och tjänster för effektiv, högkvalitativ medietransport, tillsammans med effektiv resursplanering, som skapar en förbättrad TV-upplevelse. Net Insights erbjudande omfattar hela mediespektrat, från TV-kameror och TV-studior, ända fram till TV-konsumenter. Våra lösningar gynnar nätoperatörer och TV- och produktionsbolag genom att sänka den totala ägandekostnaden, förbättra deras arbetsflöden och ge dem möjlighet att hitta nya affärsmöjligheter.

Fler än 500 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information, se netinsight.net

NET INSIGHTS STYRELSE HAR BESLUTAT OM ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Net Insight AB via Globenewswire