27/04/2016

Net Insight AB: Delårsrapport Januari - Mars 2016

Citat från verkställande direktör Fredrik Tumegård:
"Omsättningen ökade med 25 procent under kvartalet med en stabil rörelsemarginal om 7 procent. Kvartalet präglades av fortsatt marknadsetablering av vår lösning för äkta Live OTT, integration av förra årets förvärv av
ScheduALL och båda aktiviteterna framskrider enligt plan."

Första kvartalet 2016
· Nettoomsättningen uppgick till 110,0 MSEK (87,7) motsvarande en ökning om 25,3 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen i jämförbara valutor uppgick till 24,1, procent. Den justerade nettoomsättningen uppgick till 112,6 MSEK (87,7). Den organiska tillväxten uppgick till 3,5 procent.
· Rörelseresultatet uppgick till 7,8 MSEK (6,2) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 7,1 procent (7,0). Justerat rörelseresultat uppgick till 11,2 MSEK (6,2), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal om 9,9 procent.
· Finansnettot har gottskrivits 9,0 MSEK avseende omvärdering av ett syntetiskt optionsprogram.
· Resultat före skatt uppgick till 16,3 MSEK (5,6). Justerat resultat före skatt uppgick till 10,7 MSEK (5,6).
· Totalt kassaflöde uppgick till 11,8 MSEK (10,2).

Väsentliga händelser
· Affärer erhållna från nya viktiga kunder i Mellanöstern och Australien.
· Net Insight vinner betydande order för rikstäckande DTT-nät i Centralasien.
· Fokus på integration av ScheduALL, ny global säljorganisation lanserad.
· Net Insight utsedd till Karriärföretag 2016 - en av Sveriges hundra mest spännande arbetsgivare.


Informationen är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2016 kl. 09.05.

För mer information, kontakta:
Fredrik Tumegård, VD på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, fredrik.tumegard@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insights vision är att möjliggöra en live och interaktiv TV-upplevelse för alla världen över. Net Insight levererar medietransportlösningar som hjälper TV-bolag, innehållsägare och leverantörer av nättjänster att aktivera TV-konsumenterna genom att skapa högkvalitetsupplevelser värda att betala för, med live- och lokalt innehåll som är en del av TV-konsumentens värld och interaktiva upplevelser som de vill vara delaktiga i.

Företagets lösningar möjliggör användarvänliga medietransportlösningar med live-, interaktivt och on-demand-innehåll, som gör det möjligt för kunderna att fokusera på att leverera optimala upplevelser till TV-konsumenten. Net Insights styrka ligger i vår förmåga att leverera videotransport på såväl stor som liten skala, från livesändningar via internet till transport av ultra-HD i globala medienätverk.

Fler än 500 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information, se netinsight.net

Net Insight delårsrapport Q1 2016