04/04/2012

Net Insight AB : Net Insight Årsredovisning för 2011 nu på www.netinsight.net

Net Insight Årsredovisning för 2011 finns från och med idag tillgänglig på vår hemsida på www.netinsight.net/sv/Investerare/Finansiella-rapporter/2011/

Net Insight har en digital årsredovisning eftersom allt fler övergår till att ta del av årsredovisningen på vår hemsida. Med en digital årsredovisning på webben får vi en positiv effekt på miljön samt minskade kostnader för tryck och distribution.

Ladda gärna ner vår årsredovisning från vår hemsida eller beställ en tryckt version på e-mail: info@netinsight.net eller ring +46 8 685 04 00

Informationen är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 april 2012 kl. 15.00.

För mer information, kontakta: +46 8 685 04 00 eller ir@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 150 kunder levererar publika mediatjänster med Net Insights produkter i mer än 50 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

 

För mer information, se www.netinsight.net

 

Pressmeddelande Årsredovisning