30/12/2011

Net Insight vinner betydande expansionsorder för nationellt digitalt TV- och medianät i EMEA

Stockholm - Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, meddelar idag att företaget har erhållit en betydande expansionsorder för ett nationellt digitalt TV och medianät i EMEA-regionen.
En nationell mediaoperatör kommer att expandera sitt nationella TV- och medianät baserat på Net Insights Nimbra-plattform. Nätet hanterar både kontributions- och distributionstjänster.
Ordervärdet överstiger 1 miljon EUR. Leveranser av Nimbra-utrustningen kommer att ske under december 2011.
Net Insight vann denna order tillsammans med en av våra viktigaste partner i EMEA-regionen.


Informationen är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 december 2011 kl. 16.00.

För mer information, kontakta:
Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, fredrik.tragardh@netinsight.net

Om Net Insight
Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 130 kunder levererar publika mediatjänster med Net Insights produkter i mer än 50 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.


För mer information, se
www.netinsight.net

Net Insight vinner betydande expansionsorder