19/03/2002

Net Insight väljer Soluziona som försäljningspartner i Spanien

- Partnerskapet med Soluziona utgör en viktig del i vår strategi att bearbeta marknaden genom ett globalt nätverk av kvalificerade återförsäljare. Soluzionas ledande marknadsposition, med lokal närvaro i 45 länder, ger oss nya affärsmöjligheter också utanför Spaniens gränser, säger Tomas Duffy, VD, Net Insight.

SOLUZIONA kommer som återförsäljare av Net Insights produkter att fokusera på lösningar för nästa generations optiska region- och stadsnät, inom segmentet MAN (Metropolitan Area Network).

- Vi ser en stor potential i stadsnät för integrerade tjänster, en marknad där Net Insights plattform är mycket väl positionerad, säger Rafael Herrero Martin, chef för Telematics and Convergence Communications på SOLUZIONA Telecomunicaciones.

Nya nät för bredbandsaccess via kabel-TV-nät, xDSL och fiber/Ethernet byggs ut runt om i Europa. SOLUZIONA Telecommunicaciones affärsidé är att hjälpa tjänsteleverantörer och nätoperatörer att uppgradera med teknik som gör det möjligt att nå ut med en ny generation tjänster till slutkunderna.

- Vid sidan av region- och stadsnät ser vi det även som intressant att kunna erbjuda lösningar för mediebolag som letar efter alternativ till satellittransmission. Med fibernät kan de sänka sina kostnader och transportera video utan fördröjning och kvalitetsförluster. Net Insights plattform klarar kraven, avslutar Rafael Herrero.

För ytterligare information kontakta:
Net Insight
Tomas Duffy, VD, Net Insight AB.
Tel. 08-685 04 00, e-post: tomas.duffy@netinsight.net
Soluziona
Rafael Herrero Martin, Director L.N de TELEMATICA, SOLUZIONA Telecomunicaciones.
Tel. + 91 579 30 00, e-post: rherrero@sztele.com