26/04/2000

Bo Dimert i styrelsen för Net Insight

"Med sin starka förankring i data- och telekomindustrin från ledande befattningar i såväl IBM, Digital Equipment som Ericsson samt hans internationella erfarenhet, nu senast som chef för Ericssons USA verksamhet, utgör Bo Dimert en kraftfull förstärkning i det fortsatta arbetet att utveckla Net Insight till ett ledande nätverksföretag" säger Bengt Olsson, VD för Net Insight.

"Under senare år har jag från USA följt den svenska nätverksindustrins imponerande utveckling och det teknologiska ledarskap som utvecklats och då inte minst av Net Insight", säger Bo Dimert i en kommentar. "Det skall bli mycket stimulerande att i en styrelseroll få medverka i utvecklingen av Net Insight som på anmärkningsvärt kort tid utvecklat en ny svensk spetsteknologi".