30/07/1999

Klargörande angående avtalet mellan Net Insight och TeleCyber

Net Insight och bredbandsoperatören TeleCyber har tecknat ett avtal angående leverans av DTM-produkter till TeleCybers bredbandsnät. Värdet av avtalet är enligt de både företagens ledningar uppskattat till mellan ca 90-160 miljoner kronor. Det exakta utfallet av avtalet är beroende av antalet abonnenter som TeleCyber kommer att ansluta till sitt nät. Målsättningen är att ansluta mellan 5.000 till 10.000 abonnenter under 1999. TeleCybers målsättning därefter är att årligen ansluta 50.000 till 80.000 hushåll. Net Insight kommer att vara leverantör under hela denna period.