05/05/1999

SVENSKA NET INSIGHT FÅR DRAGHJÄLP MED DTM AV NY EUROPEISK STANDARDISERING

Tillsammans med de tre nordiska operatörerna Finnet Group, Telenor och Tele Danmark driver Net Insight arbetet i det europeiska standardiseringsorganet ETSI (European Telecommunications Standards Institute). Vasa Läns Telefon, som ingår i Finnet Group, är Net Insights första pilotkund. Standardiseringen av DTM i Europa stärker ytterligare Net Insights internationella etablering. För några månader sedan offentliggjorde företaget ett samarbetsprojekt med ICG Telecom Group, en av de största regionala operatörerna på den amerikanska marknaden.

Syftet med standardiseringen av DTM är att öppna de företagsunika specifikationer som är nödvändiga och tillräckliga för att möjliggöra samverkan mellan DTM-utrustning från olika tillverkare, där utrustningen kopplats till samma fysiska optiska fibernät. Eftersom olika DTM-kanaler också kommer att standardiseras blir det möjligt för samverkande nätoperatörer att etablera DTM-kanaler tvärs igenom DTM-växlar från olika tillverkare. Ungefär på samma sätt som telefonförbindelser idag kopplas genom växlar av olika fabrikat.

- Net Insight kommer att hantera sina patentfrågor i full överensstämmelse med ETSIs IPR-policy för att främja en snabbt växande konkurrensutsatt marknad för DTM-utrustning. Det ligger i vårt företags intresse att främja användningen av DTM genom att möjliggöra för andra tillverkare att erbjuda DTM-utrustning, säger Bengt Olsson VD, Net Insight.