• Vision
  • Strategiska prioriteringar
  • Huvudmål
  • Värdeskapande faktorer
  • Affärsmodell
  • Erbjudande
  • Ordlista

Om Net Insight

Affärsidé

Med stor kunskap och insikt om branschen, och med genuint kundfokus och pålitliga innovationer gör Net Insight det möjligt att skapa, leverera och konsumera bättre innehåll på ett enklare och mer effektivt sätt.

Genom de två affärsområdena Media Networks och Resource Optimization erbjuder Net Insight lösningar som ger nätägare och mediabolag fördelen av lägre kostnader samt möjlighet att effektivt förmedla mediatjänster. Intäkter genereras genom försäljning av hård- och mjukvarulösningar och tjänster.

Affärsmodell

Intäkter genereras genom direkt och indirekt försäljning av hård- och mjukvarulösningar och tjänster.

Kunder

Net Insights kunder består främst av TV- och produktionsbolag samt tjänsteleverantörer av nätkapacitet. Net Insight har över 500 kunder i fler än 60 länder.

Kundlöfte

Net Insight erbjuder pålitliga, innovativa och framtidssäkra lösningar till mediabranschen. Vi jobbar nära våra kunder för att erbjuda lösningar som möjliggör bättre mediaupplevelser. Vi drivs av idén att allting alltid kan göras smartare, för våra kunder och deras kunder.

Mer om våra kunder

Vår vision

Bättre mediaupplevelser för alla, överallt, varje gång.

 

Strategi

Net Insights långsiktiga syn på framtidens mediamarknad är en global, fullt uppkopplad värld där ny teknik har möjliggjort direkta, intelligenta och sömlösa utbyten av innehåll mellan producenter, distributörer och konsumenter.

Strategiska fokusområden

Innovation och utveckling

Implementera nya lösningar för teknologier och standarder (exempelvis ST 2110, IP, molnbaserade teknologier, AI) och driva produktutveckling i nära samarbete med kunder Aktivt bidra till utvecklingen av nya branschstandarder.

Kundfokus

Struktur och processer för nära kundsamarbeten och dialog.

Ökad lönsamhet

Effektiv, flexibel och kostnadsmedveten organisation.

Accelererad tillväxt

Förbättrade försäljningsstrategier.

Strategiska partnerskap med bolag som kompletterar Net Insights erbjudande och ökar räckvidden.

Öka marknadens kännedom om Net Insight och fortsätta bygga varumärket bland relevanta beslutsfattare.

Värdeskapande faktorer

De värdeskapande faktorerna påverkar Net Insights utveckling och delas upp i följande grupper:
  • Marknadstransformation
  • Innovativ teknologi
  • Global räckvidd

Affärsmodell

Nimbra

En Nimbra-kund bygger ofta ut sitt medianät i flera steg. Kunden börjar med ett mindre antal platser och bygger senare ut nätet till andra regioner och länder eller etablerar närvaro på nya marknader. I takt med att kunden lanserar nya mediatjänster i sitt nät behövs mer utrustning som stödjer exempelvis 4K Ultra HD, komprimering eller ljud. Dessa tjänster erbjuds som mjukvarulicenser för installerad bas eller som ny hårdvara. Net Insight får intäkter från försäljning av hårdvara, mjukvarulicenser samt support- och konsulttjänster. Andelen intäkter från mjukvarulicenser och support gentemot hårdvaruförsäljning har ökat betydligt de senaste åren.

ScheduALL

Kunder implementerar ScheduALL-lösningen med hjälp av Net Insights support- och rådgivande konsulttjänster. ScheduALL-plattformen består av affärskritiska moduler, som allt eftersom kan utökas med ny funktionalitet eller att fler användare kan knytas till systemet. Net Insights intäkter kommer från försäljning av mjukvarulicenser samt rådgivande konsulttjänster och support.

Våra erbjudanden

Produktområde Nimbra

Nimbra erbjuder högkvalitativ mediatransport av liveupplevelser

Produktlinjen Nimbra riktar sig till nätägare och mediabolag och erbjuder en mycket konkurrenskraftig nätverkslösning för robust, effektiv, högkvalitativ bearbetning och överföring av video- och mediainnehåll. Därmed skapas förutsättningar att erbjuda en bättre och mer effektiv produktion och distribution av mediainnehåll vilket därmed bidrar till en bättre liveupplevelse för tv-tittaren.

Produktområde ScheduALL

Intelligent resurshantering minskar kostnaderna och ökar effektiviteten

ScheduALL erbjuder en ledande lösning för resursoptimering inom mediaindustrin. Med intelligent schemaläggning och effektiv resurshantering möjliggör ScheduALL bättre och mer kostnadseffektiva sätt att producera mediainnehåll för Net Insights prestigefyllda kunder.

Läs mer i Årsredovisningen

Dela denna sida