Net Insights regler för cookies

Allmänt

Net Insight använder cookies och relaterade teknologier för att förbättra vår webbsidas funktion för besökare. Det är du som avgör om du vill acceptera cookies.

Om du inte vill acceptera dessa, så behöver du bara ändra inställningarna i din webbläsare.

Hur använder Net Insight cookies?

På netinsight.net använder vi cookies och relaterade teknologier från andra företag som vi arbetar med. Dessa företag tillhandahåller statistik som vi på Net Insight kan analysera för att förbättra vår hemsida och ge våra besökare mer av det innehåll de vill se. De cookies som kommer från andra företag kallar vi för cookies från tredjeparter.

I nuvarande fall kommer dessa från Google Analytics, som är en webbanalystjänst från Google. Google Analytics lagrar cookies i din dator under en viss tid, och samlar ihop anonym information, inklusive antalet besökare på sajten, varifrån besökarna kommer, och vilka sidor de besöker när de befinner sig på webbssidan.

Hur man kontrollerar cookies

Du kan själv bestämma hur du vill använda cookies genom att justera inställningarna på din webbläsare.

Tillvägagångssättet skiljer sig mellan olika webbläsare, men på de mest populära kan du antingen avvisa alla cookies, eller acceptera alla cookies från trovärdiga hemsidor, eller acceptera cookies från de webbsidor du använder vid varje tillfälle.

 

På de flesta webbläsare hittar du inställningarna under ”Alternativ” eller ”Inställningar” eller under verktygssymbolen.

Kom ihåg att om du avaktiverar eller tar bort cookies, så kommer du inte att ha full tillgänglighet till alla funktioner på vår webbsida. Om du inte ändrar några inställningar i din webbläsare så utgår vi ifrån att du accepterar Net Insights regler för cookies och Net Insights regler för hantering av personuppgifter.

Net Insights regler för hantering av personuppgifter

Allmänt

Alla personer, vilkas personuppgifter behandlas av Net Insight-koncernen, ska kunna känna sig trygga i att behandlingen utförs med erforderlig hänsyn och respekt för individens privatliv och skydd av personuppgifter.

Net Insight följer alltid tillämplig dataskyddslagstiftning och relevanta regler för insamlande och användning av personuppgifter.

Net Insights regler för hantering av personuppgifter uppfyller kraven i dataskyddsförordningen (GDPR, Regulation, EU, 2016/679) och relevant lagstiftning.

Principer för behandling av personuppgifter

Net Insight-koncernen tillämpar följande principer för behandling av personuppgifter:
  • Personuppgifter får endast behandlas på ett lagenligt och korrekt sätt i överensstämmelse med Net Insights interna riktlinjer och regler.
  • Personuppgifter får endast behandlas för särskilda, specificerade ändamål. Följaktligen får personuppgifter inte insamlas eller användas godtyckligt i verksamheten.
  • Alla personuppgifter som insamlas måste vara relevanta och får inte samlas in för ett syfte som är oförenligt med det specificerade ändamålet.
  • Personuppgifter måste vara korrekta och uppdaterade. Om det skulle framkomma att personuppgifter är felaktiga eller behandlas i strid mot Net Insights riktlinjer och regler, så måste dessa uppgifter korrigeras eller raderas.
  • Innan en individs personuppgifter behandlas, så skall det fastställas när och hur denne ska bli informerad om behandlingen av uppgifterna. Personuppgifter får bara behandlas efter sådan information har tillhandahållits.
  • Personuppgifter får inte sparas längre än nödvändigt för det avsedda ändamålet.
  • Personuppgifter ska skyddas på ett lämpligt sätt. En lämplig skyddsnivå för personuppgifter ska upprätthållas kontinuerligt, och personuppgifter får bara vara tillgängliga och användas av anställda inom Net Insight-koncernen, som behöver informationen för att fullgöra sina arbetsuppgifter.

 

Dela denna sida