Ägarstruktur

Detta är de 15 största aktieägarna i Net Insight  baserat på antal röster enligt Euroclears aktieägarregister för direkt- och förvaltarregistrerade aktier.

Uppdaterad enligt senaste förändringar i styrelse och ledningsgrupp.

De 15 största aktieägarna per den 30 november 2018

Namn A-aktie B-aktie Innehav (%) Röster (%)
BRIBAN INVEST AB 0 48 052 491 12,32 12,05
Lannebo fonder 0 31 666 275 8,12 7,94
ALECTA PENSIONSFORSAKRING, OMSESIDIGT 0 24 000 000 6,15 6,02
JP MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 0 18 500 000 4,74 4,64
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 0 17 857 205 4,58 4,48
BANQUE INTERNATIONALE A LUX 0 17 557 725 4,50 4,40
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 0 12 086 317 3,10 3,03
AMF – Försäkring och Fonder 0 8 718 205 2,24 2,19
BANQUE INTERNATIONALE, LUXEMBOURG SA 0 7 936 289 2,04 1,99
UBS SWITZERLAND AG, W8IMY 0 7 648 977 1,96 1,92
Lars Gauffin 600 000 1 469 930 0,53 1,87
NET INSIGHT AB 0 6 475 000 1,66 1,62
LINDGREN, PER 400 000 1 300 000 0,44 1,33
BARSUM, MARIA 0 4 413 530 1,13 1,11
JP MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 0 4 000 000 1,03 1,00
15 största ägarna – röstmässigt            1 000 000 211 681 944 54,54 55,59
Övriga ägare 177 251 065 45,46 44,41
Totalt 1 000 000 388 933 009 100,00 100,00
Antal röster per aktie 10 1

Återköp av egna aktier

  • Årsstämman 2018 beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 2 procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.

    Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, skapa flexibilitet beträffande bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna samt möjliggöra säkring av åtaganden inom ramen för bolagets optionsprogram. Bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar till att möjliggöra företagsförvärv, produktförvärv eller samarbetsavtal, anskaffning av rörelsekapital eller breddning av ägarkretsen eller säkring av åtaganden inom ramen för bolagets optionsprogram.

    För gjorda återköp vänligen se följande länk.

Vill du komma i kontakt med Investor Relations?

Kontakta oss

Dela den här sidan