Ägarstruktur

Detta är de 15 största aktieägarna i Net Insight  baserat på antal röster enligt Euroclears aktieägarregister för direkt- och förvaltarregistrerade aktier.

Uppdaterad enligt senaste förändringar i styrelse och ledningsgrupp.

De 15 största aktieägarna per den 31 juli 2019

 

Namn
A-aktie
B-aktie
Innehav (%)
Röster (%)
BRIBAN INVEST AB 0 48 052 491 12,32 12,05
Lannebo fonder 0 27 825 587 7,14 6,98
ALECTA PENSIONSFORSAKRING, OMSESIDIGT 0 24 000 000 6,15 6,02
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 0 19 000 313 4,87 4,76
BANQUE INTERNATIONALE A LUX 0 16 777 872 4,30 4,21
Handelsbanken fonder 0 14 000 000 3,59 3,51
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 0 12 475 015 3,20 3,13
BANQUE INTERNATIONALE, LUXEMBOURG SA 0 8 206 289 2,10 2,06
UBS SWITZERLAND AG, W8IMY 0 7 770 977 1,99 1,95
Lars Gauffin 600 000 1 469 930 0,53 1,87
NET INSIGHT AB 0 7 175 000 1,84 1,80
BERGKVIST, LARS 0 6 622 000 1,70 1,66
LINDGREN, PER 400 000 1 300 000 0,44 1,33
BARSUM, HANNA 0 4 264 730 1,09 1,07
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A., W8IMY 0 3 720 847 0,95 0,93
15 största ägarna – röstmässigt
           1 000 000
202 661 051
52,21
53,33
Övriga ägare 186 271 958 47,79 46,67
Totalt
1 000 000
388 933 009
100,00
100,00
Antal röster per aktie 10 1

Återköp av egna aktier

  • Årsstämman 2018 beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 2 procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.

    Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, skapa flexibilitet beträffande bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna samt möjliggöra säkring av åtaganden inom ramen för bolagets optionsprogram. Bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar till att möjliggöra företagsförvärv, produktförvärv eller samarbetsavtal, anskaffning av rörelsekapital eller breddning av ägarkretsen eller säkring av åtaganden inom ramen för bolagets optionsprogram.

    För gjorda återköp vänligen se följande länk.

Vill du komma i kontakt med Investor Relations?

Kontakta oss

Dela den här sidan