Ägarstruktur

Detta är de 15 största aktieägarna i Net Insight  baserat på antal röster enligt Euroclears aktieägarregister för direkt- och förvaltarregistrerade aktier.

Uppdaterad enligt senaste förändringar i styrelse och ledningsgrupp.

De 15 största aktieägarna per den 28 februari 2019

 

Namn A-aktie B-aktie Innehav (%) Röster (%)
BRIBAN INVEST AB 0 48 052 491 12,32 12,05
Lannebo fonder 0 30 219 320 7,75 7,58
ALECTA PENSIONSFORSAKRING, OMSESIDIGT 0 24 000 000 6,15 6,02
Handelsbanken fonder 0 20 000 000 5,13 5,01
BANQUE INTERNATIONALE A LUX 0 18 535 372 4,75 4,65
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 0 18 202 415 4,67 4,56
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 0 12 456 747 3,19 3,12
BANQUE INTERNATIONALE, LUXEMBOURG SA 0 8 006 289 2,05 2,01
UBS SWITZERLAND AG, W8IMY 0 7 648 977 1,96 1,92
Lars Gauffin 600 000 1 469 930 0,53 1,87
NET INSIGHT AB 0 7 175 000 1,84 1,80
BERGKVIST, LARS 0 6 256 999 1,60 1,57
LINDGREN, PER 400 000 1 300 000 0,44 1,33
BARSUM, MARIA 0 4 413 530 1,13 1,11
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A., W8IMY 0 3 720 847 0,95 0,93
15 största ägarna – röstmässigt            1 000 000 211 457 917 54,46 55,53
Övriga ägare 177 475 092 45,54 44,47
Totalt 1 000 000 388 933 009 100,00 100,00
Antal röster per aktie 10 1

Återköp av egna aktier

  • Årsstämman 2018 beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 2 procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.

    Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, skapa flexibilitet beträffande bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna samt möjliggöra säkring av åtaganden inom ramen för bolagets optionsprogram. Bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar till att möjliggöra företagsförvärv, produktförvärv eller samarbetsavtal, anskaffning av rörelsekapital eller breddning av ägarkretsen eller säkring av åtaganden inom ramen för bolagets optionsprogram.

    För gjorda återköp vänligen se följande länk.

Vill du komma i kontakt med Investor Relations?

Kontakta oss

Dela den här sidan