Välkommen till Net Insights Investerarsajt

Net Insight definierar framtidens sätt att transportera media

Vi driver transformationen av videonätverk med öppen IP, virtualisering och molnlösningar som gör det möjligt för våra kunder att enkelt och kostnadseffektivt skapa liveupplevelser.

Vi öppnar upp nya sätt att producera och leverera innehåll till tittarna för rättighetsägare, tv-bolag, produktionsbolag, tjänsteleverantörer och företagskunder.

Läs mer

Läs våra nyheter

Delårsrapport Januari - Mars 2021

VD har ordet

Accelererad produktutveckling ger nya affärer

Tillväxt på en fortsatt försiktig marknad

Net Insight uppnådde fortsatt tillväxt under första kvartalet 2021 och intäkterna ökade med 2,6% trots en negativ valutaeffekt. Justerat för valutapåverkan var tillväxten 11,6% jämfört med första kvartalet 2020.  Avyttringen av ScheduALL som annonserades under kvartalet är ett viktigt led i renodlingen av verksamheten för att nå målet lönsam tillväxt. Det är också uppmuntrande att vårt ökade fokus samt accelererade investering i R&D ger effekt och att vi lyckats vinna viktiga affärer under kvartalet.

Läs hela vd-ordet

 

Webbpresentation

 

Tyst period

Den period som börjar den första dagen i en månad då finansiell rapportering sker och pågår tills dess rapporten är publicerad.
Under denna period hålls inga möten med investerare eller finansanalytiker.

Investor Relations svarar på frågor som rör nya pressmeddelanden, övriga generella frågor skickas till Investor Relations via epost

 

Kommande händelser

  • Delårsrapport Januari-juni 2021

  • Delårsrapport Januari-september 2021

IR-kontakt

  • Joakim Schedvins
    CFO

    joakim.schedvins@netinsight.net

PRENUMERERA PÅ PRESSMEDDELANDEN


Dela den här sidan