Vi formar framtiden för media

Net Insight är innovatörer inom framtidens TV-teknik. Vårt erbjudande sträcker sig från kameralinsen vidare till studion och hela vägen till tittaren.
Resultatet är en bättre upplevelse för publiken, samtidigt som våra kunder erbjuds en kostnadseffektiv helhetslösning.

Net Insight levererar produkter, mjukvara och tjänster för högkvalitativ streaming och medietransport i kombination med effektiv resursplanering.
Vi har 500 kunder världen över och kundportföljen består av nätoperatörer, TV- och produktionsbolag. Net Insight är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer

Läs våra nyheter

Följ oss på Mynewsdesk

VD har ordet - Bokslutskommuniké 2017

Intäkterna för helåret 2017 uppgick till 427 MSEK (504), och rörelsemarginalen uppgick till -2 procent (10) . Rörelseresultatet för helåret uppgick till -9 MSEK (49). Satsningen på Net Insights live OTT-tjänst Sye har påverkat rörelseresultatet med -42 MSEK (-15).

Läs hela VD-ordet

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017 AUDIOSÄNDNING

Kontakta oss gärna via IR@NETINSIGHT.NET

Tyst period

Den period som börjar den första dagen i en månad då finansiell rapportering sker och pågår tills dess rapporten är publicerad.

 

Under denna period hålls inga möten med investerare eller finansanalytiker. Investor Relations svarar på frågor som rör nya pressmeddelanden, övriga generella frågor skickas till Investor Relations via epost

 

Kommande händelser

 • Delårsrapport januari-mars 2018

 • Årsstämma 2018

 • Delårsrapport Januari-Juni 2018

 • Delårsrapport Januari-September 2018

IR-kontakter

 • Hanna Laurentz
  Vice President Marketing Communication

  ir@netinsight.net

 • Erik Skånsberg
  Tillförordnad CFO

  erik.skansberg@netinsight.net

Prenumerera på pressmeddelanden

Registrera här

Dela den här sidan