Innovatör i en tid av ny teknik

Genom världsledande teknik skapar Net Insight nya lösningar för TV-marknaden, både för  producenter och tittare. Det leder till nya intäktsströmmar på en marknad som för närvarande genomgår en genomgripande transformation, där tidigare konsumtionsmönster ersätts av nya.

Net Insight arbetar i nära partnerskap med kunderna och leder marknaden genom den nya teknologin. Under 2017 omsatte Net Insight 427 MSEK. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer

Läs våra nyheter

Följ oss på Mynewsdesk

VD HAR ORDET BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018

Nettoomsättningen för årets fjärde kvartal om 106,4 MSEK var svagare jämfört med 116,2 MSEK motsvarande period föregående år. För helåret blev nettoomsättningen 451,6 MSEK, en ökning om cirka 6% jämfört med 2017. Vi är inte nöjda med det underliggande resultatet, och lägger all kraft för att nå lönsam tillväxt.

LÄS HELA VD-ORDET
PRESENTATION AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018 – AUDIOSÄNDNING

 

Tyst period

Den period som börjar den första dagen i en månad då finansiell rapportering sker och pågår tills dess rapporten är publicerad.
Under denna period hålls inga möten med investerare eller finansanalytiker.

Investor Relations svarar på frågor som rör nya pressmeddelanden, övriga generella frågor skickas till Investor Relations via epost

 

Kommande händelser

 • Delårsrapport Januari-Mars 2019

 • Årsstämma 2019

 • Delårsrapport Januari-Juni 2019

 • Delårsrapport Januari-September 2019

IR-kontakter

 • Hanna Laurentz
  Director Marketing & Corporate Communication

  ir@netinsight.net

 • Pelle Bourn
  CFO

  pelle.bourn@netinsight.net

Prenumerera på pressmeddelanden

Registrera här

Dela den här sidan