Välkommen till Net Insights Investerarsajt

Net Insight är en global ledare inom medianät och resursoptimering. Med mer än 20 års erfarenhet är Net Insight idag en pålitlig och viktig partner till kunderna men också en ledande kraft i mediaindustrins utveckling mot en allt bättre mediaupplevelse.

Pålitliga innovationer

Med djup kunskap och insikt om branschen, genuint kundfokus och världsledande innovativ teknologi, gör Net Insight det enklare och mer kostnadseffektivt för kunderna att skapa och leverera bättre innehåll.

Net Insight drivs av idén att allt kan göras smartare – för både kunder och konsumenter.

Läs mer

Läs våra nyheter

Bokslutskommuniké 2019

Bokslutskommuniké januari – december 2019

Händelserikt kvartal med avyttring av Sye

Avyttringen av Sye och ny vd var viktiga händelser. Intäkter om 105 MSEK i linje med föregående period. Rörelseresultatet blev -4 MSEK exklusive jämförelsestörande poster om -20 MSEK, primärt hänförligt till planerad men ej genomförd kapitalanskaffning.

Läs hela VD-ordet

Webbpresentation

 

Tyst period

Den period som börjar den första dagen i en månad då finansiell rapportering sker och pågår tills dess rapporten är publicerad.
Under denna period hålls inga möten med investerare eller finansanalytiker.

Investor Relations svarar på frågor som rör nya pressmeddelanden, övriga generella frågor skickas till Investor Relations via epost

 

Kommande händelser

  • Delårsrapport Januari-mars 2020

  • Årsstämma 2020

  • Delårsrapport Januari-juni 2020

  • Delårsrapport Januari-september 2020

IR-kontakt

  • Pelle Bourn
    CFO

    pelle.bourn@netinsight.net

PRENUMERERA PÅ PRESSMEDDELANDEN


Dela den här sidan