Innovatör i en tid av ny teknik

Genom världsledande teknik skapar Net Insight nya lösningar för TV-marknaden, både för  producenter och tittare. Det leder till nya intäktsströmmar på en marknad som för närvarande genomgår en genomgripande transformation, där tidigare konsumtionsmönster ersätts av nya.

Net Insight arbetar i nära partnerskap med kunderna och leder marknaden genom den nya teknologin. Under 2017 omsatte Net Insight 427 MSEK. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer

Läs våra nyheter

Följ oss på Mynewsdesk

VD HAR ORDET KVARTAL 3 2018

VD HAR ORDET KVARTAL 3 2018

Fortsatt tillväxt med en omsättningsökning på 10 procent trots en låg andel stora affärer jämfört med det starka tredje kvartalet 2017. Vi fortsätter vinna många affärer för live-sport, och kan summera ihop ett flertal affärer med den nyligen lanserade Nimbra 1060 samt ett starkt kvartal för vår internet-baserade Nimbra VA.

LÄS HELA VD-ORDET

AUDIOSÄNDNING DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 2018
VIDEO KVARTAL 3:S HÖJDPUNKTER

Tyst period

Den period som börjar den första dagen i en månad då finansiell rapportering sker och pågår tills dess rapporten är publicerad.
Under denna period hålls inga möten med investerare eller finansanalytiker.

Investor Relations svarar på frågor som rör nya pressmeddelanden, övriga generella frågor skickas till Investor Relations via epost

 

Kommande händelser

 • Bokslutskommuniké 2019

 • Delårsrapport Januari-Mars 2019

 • Årsstämma 2019

 • Delårsrapport Januari-Juni 2019

 • Delårsrapport Januari-September 2019

IR-kontakter

 • Hanna Laurentz
  Vice President Marketing Communication

  ir@netinsight.net

 • Pelle Bourn
  CFO

  pelle.bourn@netinsight.net

Prenumerera på pressmeddelanden

Registrera här

Dela den här sidan