Välkommen till Net Insights Investerarsajt

Net Insight är en global ledare inom medianät och resursoptimering. Med mer än 20 års erfarenhet är Net Insight idag en pålitlig och viktig partner till kunderna men också en ledande kraft i mediaindustrins utveckling mot en allt bättre mediaupplevelse.

Pålitliga innovationer

Med djup kunskap och insikt om branschen, genuint kundfokus och världsledande innovativ teknologi, gör Net Insight det enklare och mer kostnadseffektivt för kunderna att skapa och leverera bättre innehåll.

Net Insight drivs av idén att allt kan göras smartare – för både kunder och konsumenter.

Läs mer

Läs våra nyheter

Delårsrapport januari - mars 2020

VD har ordet kvartal 1 2020

Fortsätter bygga för framtiden, trots turbulenta tider

Under inledningen av kvartalet såg vi en positiv trend och ett antal aktiviteter genomfördes som ett led i att bygga en starkare verksamhet inom Media Networks. Aperis produktportfölj förvärvades, första affären för vår nya molnbaserade lösning Nimbra Edge vanns och den accelererande produkt-utvecklingen fortsatte enligt plan. Mot senare delen av kvartalet skiftade världens fokus mot den globala spridningen av Covid-19. Intäkterna påverkades under slutet av kvartalet negativt av marknadsstörningarna och uppgick till 94 MSEK, -13% jämfört med Q1 2019. Rörelseresultatet uppgick till 8 MSEK och påverkades positivt av valutaeffekter.

Läs hela vd-ordet

Webbpresentation

Tyst period

Den period som börjar den första dagen i en månad då finansiell rapportering sker och pågår tills dess rapporten är publicerad.
Under denna period hålls inga möten med investerare eller finansanalytiker.

Investor Relations svarar på frågor som rör nya pressmeddelanden, övriga generella frågor skickas till Investor Relations via epost

 

Kommande händelser

  • Delårsrapport Januari-juni 2020

  • Delårsrapport Januari-september 2020

IR-kontakt

  • Pelle Bourn
    CFO

    pelle.bourn@netinsight.net

PRENUMERERA PÅ PRESSMEDDELANDEN


Dela den här sidan