Välkommen till Net Insights Investerarsajt

Net Insight definierar framtidens sätt att transportera media

Vi driver transformationen av videonätverk med öppen IP, virtualisering och molnlösningar som gör det möjligt för våra kunder att enkelt och kostnadseffektivt skapa liveupplevelser.

Vi öppnar upp nya sätt att producera och leverera innehåll till tittarna för rättighetsägare, tv-bolag, produktionsbolag, tjänsteleverantörer och företagskunder.

Läs mer

Läs våra nyheter

Läs den nya bloggen vd-bloggen Open Insight

Delårsrapport Januari - september 2020

VD har ordet

Flera viktiga lanseringar
Intensivt kvartal men fortsatt hög osäkerhet

Under kvartalet har vi tagit viktiga steg mot lönsam tillväxt med etablering av en ny ledningsgrupp och utveckling av ny strategi. Vi börjar även se resultaten av vår accelererande produktutveckling i form av ett stort antal lanseringar. Den alltjämt pågående Covid-19 pandemin fortsätter att påverka vår verksamhet. Den negativa marknadspåverkan kommer troligen kvarstå under kommande kvartal, även om vi ser vissa tecken på en långsam återhämtning under det tredje kvartalet.

Läs hela vd-ordet

Webbpresentation

 

Tyst period

Den period som börjar den första dagen i en månad då finansiell rapportering sker och pågår tills dess rapporten är publicerad.
Under denna period hålls inga möten med investerare eller finansanalytiker.

Investor Relations svarar på frågor som rör nya pressmeddelanden, övriga generella frågor skickas till Investor Relations via epost

 

Kommande händelser

  • Bokslutskommuniké 2020

  • Delårsrapport Januari-mars 2021

  • Årsstämma 2021

  • Delårsrapport Januari-juni 2021

  • Delårsrapport Januari-september 2021

IR-kontakt

  • Joakim Schedvins
    CFO

    joakim.schedvins@netinsight.net

PRENUMERERA PÅ PRESSMEDDELANDEN


Dela den här sidan