Innovatör i en tid av ny teknik

Genom världsledande teknik skapar Net Insight nya lösningar för TV-marknaden, både för  producenter och tittare. Det leder till nya intäktsströmmar på en marknad som för närvarande genomgår en genomgripande transformation, där tidigare konsumtionsmönster ersätts av nya.

Net Insight arbetar i nära partnerskap med kunderna och leder marknaden genom den nya teknologin. Under 2017 omsatte Net Insight 427 MSEK. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer

Läs våra nyheter

Följ oss på Mynewsdesk

VD har ordet kvartal 2 2018

Stark omsättningsökning under händelserikt kvartal

Årets andra kvartal visar på en stark omsättningsökning med 25 procent jämfört med det svaga andra kvartalet 2017. Vi börjar nu se resultatet av de satsningar som vi gjort under det senaste året, vilket är positivt. Genom att komma in tidigare i värdekedjan adresserar vi fler aktörer, vilket leder till en både bredare och djupare affärsdialog.

Läs hela VD-ordet

Delårsrapport januari – juni 2018 Audiocast

 

Tyst period

Den period som börjar den första dagen i en månad då finansiell rapportering sker och pågår tills dess rapporten är publicerad.

 

Under denna period hålls inga möten med investerare eller finansanalytiker. Investor Relations svarar på frågor som rör nya pressmeddelanden, övriga generella frågor skickas till Investor Relations via epost

 

Kommande händelser

 • Delårsrapport Januari-September 2018

IR-kontakter

 • Hanna Laurentz
  Vice President Marketing Communication

  ir@netinsight.net

 • Pelle Bourn
  CFO

  pelle.bourn@netinsight.net

Prenumerera på pressmeddelanden

Registrera här

Dela den här sidan